Nevolje koje su harale starim frankopanskim gradom u 19. stoljeću

U Ogulinu život nekad davno nije bio bajka. Dapače, bilo je i elementarnih nepogoda i bolesti. Tako su zabilježene poplave 17.10.1824. kad je Dobra u noći izašla iz svog korita i poplavila veći dio grada. Cijeli trg i grad su bili pod vodom punih 40 sati a stanovnici oko kaštela pobjegli su na krovove svojih kuća.

Isto se ponovilo i 1825. i grad je tada bio puna četiri dana pod vodom sa ogromnim štetama.

1841. ponavlja se poplava i opet puni 40m dubok kanjon te se prelijeva tako da voda seže sve do župne crkve Sv. Križa do glavnog oltara.

1836. pak, harala je gradom azijatska kolera od koje je od kolovoza do kraja te godine umrlo 53 osobe. Zbog te nevolje Ogulinci su sagradili crkvicu i zavjetovali se Sv. Roku. Crkvica je sagrađena 1840.

1855. godine opet hara azijatska kolera te odnosi od kolovoza do kraja te godine 288 osoba. Najgori dan zabilježen je 2. rujna kada umire 16 ljudi.

Kolera je stigla s Indijskog potkontinenta a širila se trgovačkim putevima. Zabilježeno je ukupno 7 pandemija te bolesti. U Bangladešu su ljudi zbog nje štovali i častili božicu Oladevi.

Život nije bajka, a bajke nas upravo tome uče.

Ogulinski kaštel i nabujala rijeka Dobra Franz Jaschke, akvarel, početak 19. stoljeća Moderna galerija, Zagreb
Rijeka Dobra u središtu Ogulina, malo prije ponora, 10.2.2021.