Kontakt:

Sabina Sabljak

Živa-riječ, obrt za turističko vođenje i pripovijedanje.
Vlasnik: Sabina Gvozdić (Sabljak), Bukovnička 46, 47300 Ogulin.
OIB: 45930162870
Matični broj obrta: 97479063
IBAN: Otp banka HR9624070001100504065
SWIFT (BIC): BIC OTPUHR2X

Mobitel: +385 95 198 3397
E-mail: zivarijec.ogulin@gmail.com, sabina@ogulintales.com