Međunarodni dan turističkih vodiča

Međunarodni dan turističkih vodiča proslavili smo i u Ogulinu na pripovjednoj ruti bajke. Suncem okupan dan nam je poslužio za obilazak i grada i okolnih jezera. Martina i Jelena stigle su iz Zagreba, a nakon obilaska obaju muzeja našle smo […]

Read More

Ogulinske nevolje 19. stoljeća

Nevolje koje su harale starim frankopanskim gradom u 19. stoljeću U Ogulinu život nekad davno nije bio bajka. Dapače, bilo je i elementarnih nepogoda i bolesti. Tako su zabilježene poplave 17.10.1824. kad je Dobra u noći izašla iz svog korita […]

Read More

Pripovjedna ruta bajke u Ogulinu

2012/2013 godinu počela sam se baviti pripovijedanjem i turističkim vođenjem u Ogulinu, što je ubrzo rezultiralo kreiranjem jedinstvenog obilaska na ruti bajke. Svaki posjetitelj ili svaka grupa je priča za sebe zato svoj repertoar gotovo uvijek prilagodim gostima, ovisno o […]

Read More