Međunarodni dan turističkih vodiča proslavili smo i u Ogulinu na pripovjednoj ruti bajke. Suncem okupan dan nam je poslužio za obilazak i grada i okolnih jezera. Martina i Jelena stigle su iz Zagreba, a nakon obilaska obaju muzeja našle smo se u kaštelu i krenule u avanturu koju su nakon rute nazvale “čarobni obilazak”. Upoznale su se sa poviješću mjesta, zatim smo krenula nad Đulin ponor i tamo razmatrale krški fenomen ponornice Dobre i podzemnih hodnika što se pružaju pod gradom, uz obilje legendi i početak Regoča. Sjenice u Đulinom vrtu obasjane suncem poslužile su nam kao kulisa, a ograda kao stolice i naslonjači. Po povratku u grad obišle smo park, Tomislava kralja u njemu, crkvu i Cesarovac. Autima smo se odvezle do jezera Sabljaci, pričale o tome kako i kada je jezero nastalo, zašto, kakvih ribljih vrsta u njemu ima, te od čega i kako ljudi tamo žive.

Zatim smo otišle do Šmitovog jezera u kojem drijema zmaj, smaragdne zelene boje i srcolikog oblika u svojoj punoj ljepoti pomoglo nam je da ispričamo legendu o svetom Jurju i djevojci i zmaju, te fenomenu davanja djece u služinčad na Jurjevu, običaju davnih dana.

Obilazak je trajao preko dva sata, i Martina i Jelena nastavile su svoju rutu, nakon što su Prvi put prošetale rutom bajke.

Fotografije sa obilaska zasluge su Martine G.

Ako još niste prošetali rutom bajke, bez brige, stignete.